شرکت تعاونی کشتی سازی
تلاش بندر عامری

شناورهای فایبر گلاس

 

- 80 تنی (صیادی)

- 110 تنی (باربری)

- 140 و 170 تنی پاشنه رگه ای (باربری)

- 200 تنی پاشنه تخم مرغی (باربری)

- 280 تنی پاشنه تخم مرغی (باربری)

- 360 تنی پاشنه تخم مرغی (باربری)

- 700 تنی پاشنه تخم مرغی (باربری)

 

 

مزایای شناورهای فایبر گلاس

 

- وزن کم و استحکام بالا

- مقاومت در برابر ضربه و خوردگی

- پایین بودن هزینه تعمیرات و نگهداری

- بهترین شرایط رانش با کمترین اصطکاک

- مقاومت در برابر PH بازی آب دریا

- ایمنی بالا

- عمر مفید بالا بدون تغییر حالت

فایبر گلاس 110 تنی
فایبر گلاس 110 تنی
نجاری شناور فایبرگلاس
نجاری شناور فایبرگلاس
شناور های فایبرگلاس
شناور های فایبرگلاس
شناور های فایبرگلاس
شناور های فایبرگلاس
ساخت قالب
ساخت قالب
ساخت قالب
ساخت قالب
شناور 110 تنی فایبرگلاس
شناور 110 تنی فایبرگلاس
شناور های فایبرگلاس
شناور پاشنه تخم مرغی
شناور پاشنه تخم مرغی