شرکت تعاونی کشتی سازی
تلاش بندر عامری
ساخت شناور یدک‌کش خدماتی در بوشهر [۱۳۹۳-۱۲-۱۶] [مطالب]