شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندر بوشهر برگزار شد

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱
0
آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندر بوشهر برگزار شد
[آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندر بوشهر برگزار شد] با حضور استاندار و مسئولین ارشد استان بوشهر، آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در سالن آمفی تئاتر اداره کل بنادر و دریانوردی برگزار شد.
آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندر بوشهر برگزار شد

با حضور استاندار و مسئولین ارشد استان بوشهر، آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در سالن آمفی تئاتر اداره کل بنادر و دریانوردی برگزار شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این آیین گفت: شعار امسال روز جهانی دریانوردی که از سوی سازمان بین المللی دریانوردی نامگذاری شده "صد سال پس از تایتانیک " است.

محمد راستاد افزود: علت اینکه بر روی این موضوع تاکید شده این است که در واقع این حادثه تاریخی باعث شد که سازمان بین المللی دریانوردی و مقررات و الزامات و کنوانسیون های دریایی شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: ایمنی مبحث مهمی در صنعت دریانوردی و کشتیرانی به شمار می رود تا جایی که آقای اسکیمیزو که در حال حاضر دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی هستند در شعار امسال به این اشاره کرده اند که "این صنعت بدون ایمنی حیات نخواهد داشت چه برسد به اینکه بخواهد رشد هم داشته باشد و ایمنی هم تنها با تدوین و رعایت مقررات محقق نمی شود".

راستاد با اشاره به بخش دیگری از پیام دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی ادامه داد: حدود 20 سال پیش آیین مدیریت ایمنی برای ناوگان تجاری بین المللی برقرار شده و الان به نظر می رسد که به مقطعی رسیده ایم که باید الزامات جدیدی برای نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در صنعت کشتیرانی برقرار کنیم و فراهم کنیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که اتکای صرف به کنوانسیون ها نتوانسته آنطور که باید و شاید، ما را به هدف تامین ایمنی کامل دریانوردی و به حداقل رساندن حوادثی که منجر به بروز خسارت به ناوگان دریایی، جان انسان ها ، محیط زیست دریایی و کالاها می شود را بگیریم.

راستاد با اشاره به اینکه زمان تحول اساسی در بحث ایمنی دریایی فرارسیده است گفت: اگر از مسائل بین المللی مقداری فاصله بگیریم و بیشتر روی مسائل محلی و منطقه ای تمرکز کنیم به نظر می رسد که هنوز ناوگان سنتی و لنج های چوبی و قایق ها تا حد زیادی مستعد بروز سوانح دریایی هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه سالانه تعدادی از دریانوردان عزیزی که در آب های استان بوشهر چه در بخش تجاری و چه در بخش صیادی فعالیت می کنند کماکان دچار اضطرار و سوانح می شوند و متاسفانه عده ای از آنها جان خود را از دست می دهند.

راستاد با اشاره به اینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از از دریانوردان ناوگان سنتی استان به دنبال ارتقا گواهینامه های خود نیستند، تاکید کرد: علاوه بر استانداردهای ساخت شناورهای منطقه ای ، بحث دارا بودن تجهیزات کامل ایمنی و نجات، آموزش دریانوردان و از همه مهمتر رعایت الزامات "گواهینامه های حداقل پرسنل ایمن"، یکی از موضوعاتی است که می تواند به بهتر شدن شرایط ناوگان دریایی کشور کمک کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، تجسس و نجات دریایی را کاری سخت و پیچیده خواند وافزود: ما باید اقدامات پیشگیرانه سوانح دریایی را توسعه دهیم تا دچار اقدامات واکنشی همچون تجسس و نجات در دریا نشویم که این امر تنها با ارتقا آموزش و رعایت دقیق استانداردها محقق می شود.