شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

اختصاص 299 میلیارد ریال به توسعه ناوگان شیلات

یکشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۰
0
اختصاص 299 میلیارد ریال به توسعه ناوگان شیلات
اختصاص 299 میلیارد ریال به توسعه ناوگان شیلات سازمان شیلات ایران برای سال آینده 299 میلیارد و 301 میلیون ریال به منظور توسعه ناوگان صیادی اختصاص می دهد. 

به گزارش مانا، این سازمان همچنین به منظور اجرای برنامه راهبردی صید و صیادی آبزیان دریایی نیز بودجه 81 میلیارد ریال اختصاص خواهد داد. 
همچنین برنامه راهبردی تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان با بودجه 67 میلیاردی و برنامه راهبردی ارتقا سطح پوشش حفاظتی و حمایت از زیستگاههای دریایی شیلات با بودجه 61 میلیاردی در سال 90 اجرا خواهد شد.