شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی در بندر دیر

پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
0
امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی در بندر دیر
عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی Affshore provider در نزدیکی بندر دیر با موفقیت انجام شد.
امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی در بندر دیر
معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر درای زمینه گفت: در پی اعلام شناور مذکور به مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندردیر مبنی بر بیماری یکی از خدمه ( درد شدید در ناحیه شکم) بلافاصله هماهنگی لازم انجام و شناور ناجی ۸ به موقعیت اعزام شد.
محمد شکیبی نسب افزود: با رسیدن شناور ناجی ۸ به موقعیت و انجام اقدامات اولیه، فرد بیمار تحویل گرفته شد و در اسکله بندر دیر به عوامل اورژانس مستقر برروی اسکله تحویل شد.
امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی در بندر دیر
امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی در بندر دیر
امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی در بندر دیر
امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی در بندر دیر
امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی در بندر دیر