شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

ایمنی تردد شناورها در کانال دسترسی بندر بوشهر افزایش می‌یابد

جمعه ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
0
ایمنی تردد شناورها در کانال دسترسی بندر بوشهر افزایش می‌یابد
ایمنی تردد شناورها در کانال دسترسی بندر بوشهر افزایش می‌یابد

حجت خسروی در خصوص برنامه های تعیین شده جهت  ایمنی هرچه بیشتر آبراه ها با توجه به افزایش میزان تردد های دریایی گفت: با توجه  به تغییرات  ایجاد شده در کانال دسترسی بندر بوشهر و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، آرایش جدید بویه ها در حوضچه چرخش بندر بوشهر انجام شده که با اتمام  عملیات آماده سازی، بویه های مذکور در محل های تعیین شده مستقر شدند.

خسروی اضافه کرد: در سایر بنادر نیز عملیات آماده سازی بویه‌ها و اقداماتی که برای تامین و نگهداری آنها بوده صورت گرفته که به محض مساعد شدن وضعیت جوی طی چند روز آینده آنها نیز مستقر می‌شوند.

وی افزود: مجموع بویه های آماده بکار بعنوان اصلی ترین روش تامین ایمنی آبراه ها تا چند روز آینده به بیش از ۹۸ درصد خواهد رسید که با توجه به نوع عملیاتی که در فازهای مختلف بویه گذاری صورت می پذیرد، انجام چهار عملیات به آب اندازی  در یکروز توسط تیم عملیاتی بندر بوشهر یک اقدام بینظیر و در خور تحسین است.