شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

بی توجهی به توسعه دریا و بنادر در برنامه پنجم

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹
0
بی توجهی به توسعه دریا و بنادر در برنامه پنجم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری خواستار توجه به توسعه دریاها و بنادر کشور در برنامه پنجم توسعه شد.
بی توجهی به توسعه دریا و بنادر در برنامه پنجم

کد خبر : 89091405 بی توجهی به توسعه دریا و بنادر در برنامه پنجم (1389/9/14 10:10) عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری خواستار توجه به توسعه دریاها و بنادر کشور در برنامه پنجم توسعه شد. به گزارش مانا؛ "مصطفی مطورزاده" نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از مواد ارجاعی و مراعی مانده برنامه پنجم توسعه در اخطاری مطابق با اصل 48 قانون اساسی گفت:‌ در برنامه پنجم توسعه هیچ برنامه ای برای رفع مشکلات مربوط به دریاها بنادر و سواحل و توسعه آنها نیامده است. وی بااشاره به اهمیت توسعه دریاها و بنادر گفت:‌گویی کشور ما با دریا قهر کرده است که برای توسعه آن هیچ برنامه ای ندارد. مطورزاده تصریح کرد: 97 درصد حمل و نقل ما مربوط به دریاهاست و درصد قابل توجه ای از مخاذن گازی ما در دریا وجود دارد و بهتر است ساماندهی این منبع ملی در برنامه پنجم توجه شود.