شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

تحریم دریایی نداریم

یکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۶
0
تحریم دریایی نداریم
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در پسابرجام شرایطی به وجود آمده که امروز در دریا هیچگونه محدودیتی نداریم و همه تحریم ها به کلی از بین رفته است، گفت: ۹ پیشنهاد بزرگ سرمایه گذاری برای فازهای جدید بندر شهید رجایی دریافت کرده ایم.
تحریم دریایی نداریم

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در پسابرجام شرایطی به وجود آمده که امروز در دریا هیچگونه محدودیتی نداریم و همه تحریم ها به کلی از بین رفته است، گفت: ۹ پیشنهاد بزرگ سرمایه گذاری برای فازهای جدید بندر شهید رجایی دریافت کرده ایم.

"محمد سعیدنژاد" با اشاره به شرایط پسابرجام و لغو تحریم‌ها اظهار کرد: تحریم‌ها لطمات اقتصادی زیادی به کشور وارد کرد و باید در فضای جدید (پسابرجام) شرایط را تغییر دهیم.
وی با بیان اینکه در دوران تحریم محدودیت‌ها برای خطوط کشتیرانی خارجی جهت دسترسی به بنادر ایران و تامین تجهیزات وجود داشت، گفت: در حال حاضر در دریا هیچگونه محدودیتی نداریم و محدودیت‌ها به کلی از بین رفته به طوری که کشتی‌های ایرانی آزادند به هر نقطه جهان بروند.
سعید‌نژاد با بیان این که در حوزه بیمه نیز هیچگونه محدودیتی نداریم، افزود: در تامین تجهیزات بندری نیز شرکت‌های بزرگ به لحاظ قیمت، زمان و کیفیت در حال رقابت با هم هستند تا تجهیزات خود را به ما بفروشند. سیاست ما در این حوزه حمایت از صنایع داخلی است به طوری که هیچ خریدی انجام نمی‌شود مگر اینکه سهم تولید داخل و انتقال فناوری با تایید وزارت صنعت در آن لحاظ شود.
معاون وزیر راه همچنین از پیشنهاد شرکت‌های کشتیرانی و اپراتورها برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران خبر داد و گفت: ما از این سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می‌کنیم و در این راستا ۹ پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشخص و بزرگ برای فازهای جدید شهید رجایی دریافت کرده‌ایم.