شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

تشکیل کارگروه ساماندهی صید در دریاهای جنوب

پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
0
تشکیل کارگروه ساماندهی صید در دریاهای جنوب
تشکیل کارگروه ساماندهی صید در دریاهای جنوب

در مورد جلسه  فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: در جلسه امروز فراکسیون با حضور نبی الله خون میرزایی، رئیس سازمان شیلات، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، جمعی از اعضای فراکسیون و کارشناسان مربوطه وضعیت صید مخرب ترال در بنادر جنوبی کشور بررسی شد.

رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی با بیان اینکه «این دومین نشستی بود که در این رابطه برگزار شد» اظهار کرد: در این جلسات اعضای فراکسیون سوالاتی را مطرح کردند که به برخی از آنها پاسخ داده شد و به تعداد زیادی پاسخ صحیح و منطبق با احقاق حقوق مردم داده نشد.

وی از تشکیل کارگروهی با عضویت کارشناسان مشاور فراکسیون محیط زیست در بخش شیلات، موسسه تحقیقات و سازمان شیلات، بخش خصوصی و نماینده ای از صیادان بومی و محلی خبر داد و گفت: این کارگروه به خاطر این است که نسبت به اصلاح روال ها اقدام عملیاتی انجام شود. با توجه به اینکه حجم زیادی از منابع آبزی توسط رویه های غلط در حال از بین رفتن است و نارضایتی مردم را به دنبال داشته بنابراین از کارگروه می خواهیم در اسرع وقت کار خود را انجام دهد تا رویه صحیح ایجاد شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد روند کاری این کارگروه گفت: مجلس بر مصوبات این کارگروه نظارت می کند و سازمان شیلات هم آنها را پیاده سازی خواهد کرد. کارگروه هم بحث بهره برداری پایدار از منابع دریایی، احقاق حق مردم و رعایت عدالت در بهره برداری از منابع دریایی را پیگیری کند.

وی با اشاره به ظرفیت دریاهای ایران گفت: رویه هایی که تاکنون در برداشت از این ظرفیت اعمال شده تا حدودی با درصد خطای قابل توجهی مواجه بوده و فراکسیون محیط زیست در تلاش است با توجه به وظیفه نظارتی تا حدود زیادی آن را اصلاح کند. دریا یکی از محورهای پیشرفت هر کشوری است. ما هم در جمهوری اسلامی از این موهبت بزرگ برخوردار هستیم بنابراین باید پایداری در استفاده از آن لحاظ شود.

رفیعی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری مطمئن باید در دریاها اتفاق بیفتد، گفت: بحث عدالت بین عمده بهره برداران و صیادان و مردم بومی که بالغ بر ده ها هزار نفر هستند و به طور مستقیم و مشخص از دریا ارتزاق می کنند رعایت شود و از سویی مردم هرگز نادیده گرفته نشوند. متاسفانه برخوردهای ناظران و ضابطان قضایی بیشتر با خرده صیادان است و این روال ها و رویه ها باید اصلاح شود و به طور قطع مجلس و فراکسیون محیط زیست نظارت خوبی را در این رابطه خواهد داشت.

رییس فراکسیون محیط زیست در پایان گفت: با توجه به اینکه وزیر جهاد کشاورزی به تازگی منصوب شدند و از بدنه تحقیقاتی هستند امیدواریم که رویه های غلط در مجموعه تحت مدیریت شان اصلاح شود و سیاست های درستی را پایه گذاری و اعمال کنند.