شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

تصویب2918 میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید صنعتی در استان بوشهر

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۹
0
تصویب2918 میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید صنعتی در استان بوشهر
مهندس مرحمتی رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر: خلاصه گزارشی از آخرین وضعیت طرح آمایش صنعت و معدن استان را عنوان کرد. ایشان در ادامه گفت: تعداد 5 طرح ایجادی با اشتغال 626 نفر با
تصویب2918 میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید صنعتی در استان بوشهرتصویب2918 میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید صنعتی در استان بوشهر 11 آبان 1389 ساعت 09:04 پنجمین جلسه آمایش صنعت و معدن در مورخ 10/8/89 در محل سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر با حضور مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری بوشهر، رئیس سازمان صنایع و معادن استان ومدیران دستگاههای اجرایی عضو کمیسیون آمایش صنعت و معدن استان تشکیل گردید. مهندس مرحمتی رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر: خلاصه گزارشی از آخرین وضعیت طرح آمایش صنعت و معدن استان را عنوان کرد. ایشان در ادامه گفت: تعداد 5 طرح ایجادی با اشتغال 626 نفر با