شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همزمان با دور سوم سفرهای استانی هیأت دولت، وارد بندر بوشهر شد.

یکشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۸۹
0
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همزمان با دور سوم سفرهای استانی هیأت دولت، وارد بندر بوشهر شد.
ه گزارش مارین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، مهندس سیدعطاءالله صدر در بدو ورود به بندر بوشهر از برخی پروژه های مهم این بندر از جمله ساختمان برج کنترل دریایی و راه ارتباطی جزیره نگین بازدید کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همزمان با دور سوم سفرهای استانی هیأت دولت، وارد بندر بوشهر شد. به گزارش مارین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، مهندس سیدعطاءالله صدر در بدو ورود به بندر بوشهر از برخی پروژه های مهم این بندر از جمله ساختمان برج کنترل دریایی و راه ارتباطی جزیره نگین بازدید کرد.

برای انجام این پروژه که در سال 87 توسط وزیر وقت راه و ترابری به بهره برداری رسید، 90 میلیون دلار هزینه شده است.