شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

مهندس مرحمتی در گفتگو با واحد مرکزی صدا و سیمای بوشهر پرداخت تسهیلات به طرحهای جدید و نیمه تمام واحد های تولیدی درسال90

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
0
مهندس مرحمتی در گفتگو با واحد مرکزی صدا و سیمای بوشهر پرداخت تسهیلات به طرحهای جدید و نیمه تمام واحد های تولیدی درسال90
مدیر کل صنایع و معادن استان گفت: با توجه به سال جهاد اقتصادی و حمایتهای دولت محترم از دو محل بنگاههای زود بازده و کارآفرین، هدفمند سازی یارانه ها (بسته حمایتی بخش صنعت و معدن) تسهیلات جدید ریالی هم در سرمایه گذاری ثابت برای اجرای طرحهای جدید توجیه پذیر اقتصادی و تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی ومعدنی و هم برای اعطای سرمایه در گردش برای واحد های صنعتی و معدنی موجود آغاز شده است.
مهندس مرحمتی در گفتگو با واحد مرکزی صدا و سیمای بوشهر پرداخت تسهیلات به طرحهای جدید و نیمه تمام واحد های تولیدی درسال90مدیر کل صنایع و معادن استان گفت: با توجه به سال جهاد اقتصادی و حمایتهای دولت محترم از دو محل بنگاههای زود بازده و کارآفرین، هدفمند سازی یارانه ها (بسته حمایتی بخش صنعت و معدن) تسهیلات جدید ریالی هم در سرمایه گذاری ثابت برای اجرای طرحهای جدید توجیه پذیر اقتصادی و تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی ومعدنی و هم برای اعطای سرمایه در گردش برای واحد های صنعتی و معدنی موجود آغاز شده است. پایگاه اطلاع رسانی بُنا: مدیر کل صنایع و معادن استان گفت: با توجه به سال جهاد اقتصادی و حمایتهای دولت محترم از دو محل بنگاههای زود بازده و کارآفرین، هدفمند سازی یارانه ها (بسته حمایتی بخش صنعت و معدن) تسهیلات جدید ریالی هم در سرمایه گذاری ثابت برای اجرای طرحهای جدید توجیه پذیر اقتصادی و تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی ومعدنی و هم برای اعطای سرمایه در گردش برای واحد های صنعتی و معدنی موجود آغاز شده است. به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی بُنا؛ مهندس مرحمتی در گفتگو با واحد مرکزی صدا و سیمای بوشهر افزود: کلیه مدیران و مجریان طرحها و واحد های صنعتی و معدنی استان فرصت دارند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری با مراجعه به اداره کل صنایع و معادن استان با ارائه طرح توجیهی و تکمیل بودن مدارک لازم نسبت به معرفی آنها به بانکهای عامل استانی و کشوری اقدام لازم را به عمل آید. وی ادامه داد: تا کنون از محل بنگاههای زود بازده برای 286 طرح صنعتی بیش از 1500 میلیارد ریال برای اشتغال 6422 نفر در قالب سرمایه در گردش وهم از محل بنگاههای زود بازده و طرح آمایش بیش از 300 میلیارد ریال تسهیلات تا کنون پرداخت شده است. / انتهای پیام