شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

اعطای 1500 میلیارد ریال اعتبار از محل وجوه اداره شده

معاون برنامه‌ریزی ، اداری و مالی سازمان بنادر و دریانوردی گفت:امسال از طریق تسهیلات بانکی وجوه اداره شده 300 میلیارد ریال از محل منابع داخلی این سازمان در بانکهای عامل سپرده گذاری و 1500 میلیارد ریال اعتبار از محل سپرده گذاری مذکور تسهیلات ارائه خواهد شد. "محمدرضا امامی" در گفتگو به تشریح سیاست ها و اولویت های اعطای تسهیلات بانکی وجوه اداره شده در سال 1390 پرداخت و گفت: این مبالغ به منظور اجرای اهداف برنامه ای سازمان بنادر و دریانوردی ، توسعه حمل و نقل دریایی و نوسازی ناوگان در سال جاری سپرده گذاری و به متقاضیان پرداخت خواهد شد . وی به انعقاد تفاهم نامه سازمان بنادر با بانک های عامل مسکن و توسعه تعاون در سال جاری اشاره کرد و گفت: همچنین در سال جاری اعطای تسهیلات از طریق بانک صادرات با توجه به تفاهم نامه موجود ادامه خواهد یافت. وی در خصوص طرح های مشمول اعطای تسهیلات مذکور در سال جاری گفت: این تسهیلات به ساخت و خرید انواع شناورهای مورد نیاز در حوزه خدمات حمل و نقل دریایی و همچنین متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه خدمات دریایی اختصاص خواهد یافت. امامی گفت :این شناورها شامل انواع یدک کش ، شناور کاربردی(utility Boat) و شناور تدارکاتی(Supply Boat) است که مورد نیاز کشور کشور است که با هدف حمایت از کشتی سازن داخلی و توسعه ناوگان دریایی مشمول دریافت این تسهیلات هستند. عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه‌گذار بندری به منظور انجام طرح های سرمایه‌گذاری ارزش افزوده در اراضی پشتیبانی بنادر و اعطای تسهیلات بایت خرید انواع تجهیزات بندری به شرکت های کارگزار بندری در راستای سیاست های واگذاری امور به بخش خصوصی را از دیگر طرح های مشمول دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده عنوان کرد . امامی خاطر نشان کرد: در راستای نوسازی ناوگان مسافری و به منظور خرید و ساخت انواع شناور مسافری (آلومینیومی و کامپوزیت) به منظور تردد در آبهای ساحلی شمال و جنوب کشور به خصوص جزایر جنوبی نیز تسهیلات بانکی وجوه اداره شده بدون بهره جهت ساخت شناور مسافری بر اساس الگوی مصوب سازمان بنادر به متقاضیان و سازندگان داخلی تخصیص خواهد یافت. عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود:به توسعه ناوگان تجاری، نفتی و افزایش سهم کشور در دریای خزر نیز روند اعطای تسهیلات بانکی به شرکت های حمل و نقل دریایی فعال در دریای خزر به منظور خرید یا ساخت 15 فروند شناور تجاری، نفتی که از سال 1388 شروع شده در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.