شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

خدمات گروه تلاش بندر

 

          ساخت و تعمیر

·           ساخت و تعمیر انواع شناورهای باری ، صیادی فایبرگلاس و کشتی های مختلف فلزی از جمله یدک کش ، دوبه ،   لندینگ کرافت و ...

         آموزش

·                         تأمین نوار استاد و آموزش کارکنان و امکانات آموزش

·                         تأمین کتابها ، نقشه ها و جزوات مورد نیاز کشتی

·                         آموزشهای تئوری و عملی ملوانی و دریانوردی

        خدمات عمومی

·                        حمل و جابجائی کالا و نفرات بین دریا و خشکی

·                        تأمین شناور جایگزین

·                         اجاره و تهیه شناور برای کارهای مختلف