شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

شناورهای ساخته شده

لندینگ کرافت 1000 تنی شناورهای فلزی تا ظرفیت 5000 اسب بخار فایبر گلاس تا تناژ700 تن