شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

مرحله اول ساخت شناور فایبرگلاس

 مرحله اول ساخت شناور فایبرگلاس:

1-  آماده سازی قالب

2- رنگ آمیزی به دلخواه از نوع ژلکوت

3- لایه گذاری  قالب ، سمت راست و چپ

4- پرس لگن

5- لایه های تقویتی

6- فریم بندی طولی و عرضی شناورهای صیادی

7- بالک هد