شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

مرحله سوم ساخت شناور فایبرگلاس

 مرحله سوم:

1-  عرشه گذاری

2- نجاری

3- نجاری ، سیم کشی و لوله کشی

4- نصب موتور و سکان و سیستم ناوبری و غیره