شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

هتل کشتیِ شناور، دستاورد جدیدی در صنعت کشتی سازی

دوکاربره بودن این کشتی، شاید ویزگی خاصی باشد که در دنیا نظیر ندارد.همچنین امکاناتی که در درون این کشتی تعبیه شده بیشتر یک مسافرت طولانی بدون بازگشت را برای مسافران تداعی می کند.مثلا در عرشه آن از گیاهان طبیعی برای پوششی سرسبز استفاده شده که از طریق شیشه هایی که در جداره رویی کشتی به کار رفته، نور را دریافت و رشد می کنند.

 این سازه عجیب در واقع یک کشتی است با کاربری هتل که دستاورد جدید مهندسین صنعت کشتی سازی روسی است."زیست کره" نامی است که به تناسب کاربری این کشتی جالب برایش در نظر گرفته شده است.

به گزارش روزگارنو، این کشتی در واقع توسط شرکت Remistudio روسی با کمک اتحادیه بین المللی برنامه معماران معماری برای امداد رسانی در بلایای طبیعی طراحی شده است.


دورکاربره بودن این کشتی، شاید ویزگی خاصی باشد که در دنیا نظیر ندارد.یعنی می توان در آب و هم بر روی زمین از آن استفاده مطلوب را داشت.

امکاناتی که در درون این کشتی تعبیه شده بیشتر یک مسافرت طولانی بدون بازگشت را برای مسافران تداعی می کند.مثلا در عرشه آن از گیاهان طبیعی برای پوششی سرسبز استفاده شده که از طریق شیشه هایی که در جداره رویی کشتی به کار رفته، نور را دریافت و رشد می کنند.همچنین به هنگام حضور در روی زمین با جمع اوری آب باران، نیاز آبیاری این گیاهان نیز تا حدودی برطرف می شود.

شاید بیشتر از آنکه زیبایی این گیاهان سرسبز مهم باشد، عمل تولید اکسیژن آنها مدنظر سازندگان این هتل عجیب باشد.

اتاقهای کوچک با تجهیزات نسبتا کامل نیز از جمله ویژگی های هتل مانند این کشتی متفاوت است.البته به دلیل متحرک بودن این کشتی و امکانات محدود آن، دور از انتظار نسیت که نتواند آنطور که باید نیازهای مسافرین را تأمین کند.به هر حال اکنون درجه این هتل را 5 ستاره اعلام کرده اند.

مهندسینی که برای اولین بار ایده این کشتی را در ذهنشان تصور میکردند، آنرا مقاوم حتی در برابر طوفان نوح می دانستند، اگر چه طوفان نوح کمی اغراق آمیز به نظر می رسید، اما اکنون پس از طی مراحل ساخت اولیه، انها معتقدند که این کشتی شما را در برابر طوفانهای شدید و سوانح طبیعی محافظت می کند.

این طرح فعلا در فاز تولید بوده و امید است تا مدت زمانی کوتاه رسما ساخته شده و به عنوان تحولی در امر هتلداری و حتی کشتی سازی  قرار گیرد.