شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

پیام مدیر

 

لیس الانسان الا ما سعی
 
با سلام و درود به روان تمام شهدا و المرسلین خصوصاً پیامبر رحمت و برکت حضرت محمد (ص) و با سلام به تمامی تلاشگران عرضه تولید و زحمتکشان این مرزو بوم که 
عرق گرمشان به زمین سرد نشانه همت است و بیانگر عزت و اما بعد خداوند را سپاس گزاریم که در این برهه از زمان که کشور عزیر جمهوری اسلامی بیش از هر زمان
دیگر نیاز به خود کفائی و رهائی از بند استعمار خصوصاً غرب جهانخوار را دارد ، شرکت تلاش بندر را نیز در این جهاد اقتصادی بزرگ سهیم و تلاشگران آن را به یمن قوه الهی
یاری فرمود تا با استقامت از قوه لا یزال الهی برگی زرین بر صفحه اقتصاد و تولید
 این کشور ورق زند و ثابت کند ایران کشور استعداد و هنر است و اگر مردان این
مرزوبوم بخواهند با توانی که از ایمان و اعتقاد آنها نشأت میگیرد در زمانی اندک چه بسا کارهای بزرگ و باورنکردنی را به ظهور خواهند گذاشت و ثابت کردند ملتی که در
 طول 8 سال دفاع مقدس در مقابل تمام ابرقدرتهای جهان ایستاد و سرافراز ماند در عرصه تولید نیز مردانه خواهد ایستاد و جهان را متحیر خویش خواهد ساخت.تلاش        حرکت است و بدون حرکت نیستی و نابودی ، پس تلاش کنیم سپاسگزار خداوند در رسیدن به اهداف و قدردان اعتماد مردمان غیور این مرزو بوم باشیم.


من الله توفیق
حاج سید جلیل لطیفی

    

 

جلیل لطیفی
جلیل لطیفی