شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

مصوبات بانک صنعت ومعدن درخصوص تسهیلات طرح آمایش صنعت ومعدن دو برابر شده است

شنبه ۱۱ دی ۱۳۸۹
0
مصوبات بانک صنعت ومعدن درخصوص تسهیلات طرح آمایش صنعت ومعدن دو برابر شده است
مصوبات بانک صنعت ومعدن درخصوص تسهیلات طرح آمایش صنعت ومعدن دو برابر شده است مشاور وزیر و مسئول پیگیری طرح آمایش وزارت صنایع و معادن گفت : در 6 ماه اخیر تعداد مصوبات بانک صنعت ومعدن جهت ارائه به تسهیلات طرح آمایش صنعت ومعدن دو برابر شده است 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن، مهندس محمد شهرابی افزود :همیشه بیشترین دغدغه وشکایت گیرندگان تسهیلات بانکی ، بررسی وطولانی بودن مراحل اداری بانکها بوده است .
وی گفت : با همکاری خوب بانک صنعت و معدن هم اکنون زمان بررسی طرح ها آمایش صنعت و معدن کاهش قابل توجهی داشته است
شهرابی همچنین گفت : طرح آمایش صنعت ومعدن که یکی از ابتکارات دولت نهم است باعث شده تا شکاف این بخش در نقاط مختلف کشور کاهش یابد.
مشاور وزیر صنایع ومعادن استراتژی طرح آمایش صنعت و معدن را جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در ایجاد و راه اندازی طرح های هم راستا با سیاستهای کلی نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت ذکر کرد و گفت: صنایع شیمیایی،صنایع غذایی،دارویی و مایشین سازی و خودرو به ترتیب بیشترین تقاضا را جهت سرمایه گذاری در بین طرحهای آمایش صنعت و معدن به خود اختصاص دادند.
شهرابی مشارکت بخش خصوصی را در اجرای این طرحها را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت:این میزان مشارکت قابل توجه، امید به تحقق اهداف طرح آمایش صنعت و معدن را افزایش داده است.
بنا براین گزارش ، بانک صنعت ومعدن از ابتدای اجرای طرح آمایش صنعتی ومعدنی تا کنون پرداخت تسهیلات به 4 هزارو 566 طرح صنعتی را قالب طرحهای ایجادی ، نیمه تمام و سرمایه در گردش به تصویب رساند. 
به گزارش مزبور از مجموعه 90 هزارو 279 میلیارد و 278 میلیون ریال تسهیلات مصوب برای 4 هزارو 566 طرح یاد شده مبلغ 22 هزارو 866 میلیارد و 891 میلیون ریال در قالب طرح سرمایه در گردش به 3 هزارو 300 طرح اختصاص یافته است.
در ضمن سهم طرح های نیمه تمام از مبلغ 13 هزارو 689 میلیارد و 982 میلیون ریال و مربوط 685 طرح و سهم طرح های ایجادی 53 هزارو 722 میلیارد و 405 میلیون ریال و برای اعطا به 581 طرح صنعتی کشورمان بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت ومعدن ، طرح آمایشی صنعتی ومعدنی کشور جهت ایجاد توازن در توسعه صنعتی استان های کشور توسط وزارت صنایع ومعادن به اجرا درآمده و بانک صنعت ومعدن به عنوان تنها تامین کننده مالی این طرح معرفی شده است.