شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

تماس با ما


View Larger Map

 

 

دفتر بوشهر:


تلفن: 560520  7733 98    فکس: 89782878-21-98

کارخانه :  تنگستان ، بندر عامری ، تلفن :07735270020 و 07735270349

Email: talashbandar.co@gmail.com

info@talash-bandar.com