شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

شناورهای فلزی

انواع شناورهای فلزی

 

1- دوبه

2- یدک کش

3- لندینگ کرافت

 

این شرکت در نظر دارد که واحد فلزی را با بهره گیری از تکنولوژی روز و استفاده از بهترین و مجربترین کادر در طراحی و ساخت به یکی از بزرگترین تولید کنندگان این صنعت مبدل سازد.

 

پروژه های آینده در دست مطالعه:

 

- یدک کش

- لندینگ کرافت

- دوبه

- شناور راهنما

زمرد
زمرد
زمرد
زمرد
زمرد
زمرد
زمرد
زمرد
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
پروژه دلفین
پروژه دلفین
پروژه دلفین
پروژه دلفین
پروژه دلفین
پروژه دلفین
پروژه دلفین
پروژه دلفین
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی
110 تنی
110 تنی
پاشنه تخم مرغی
پاشنه تخم مرغی
شناورهای فلزی
شناورهای فلزی