شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

مرحله دوم ساخت شناور فایبرگلاس

 مرحله دوم :

جدائی بدنه از قالب