شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

پروژه های اجرا شده

60 تنی (15فروند)

80 تنی( 15فروند)

140 تنی

حسین زارعی

رسول جمالی

سید عبدالله محمدی

محمد ایزدپناهی

حسین خلیلی

محمد عالی زاده

عمار ماهینی

محمد ایزد پناهی

غلامرضا زیارتی

حسین صفری

رسول غلامی

عبدالحسین غلامحسینی

ناصر سلیمی

حاج خضر ابراهیمی

حمید بزرگمهر

سید عبود هاشمی

محمد خلیلی

 

حسین حیدری

علی اسدی زاده و عماوی

 

احمد فقیه

شرکت خدمات دریایی ذوالفقار نور

 

سید عدنان هاشمی

محبوبه کیانی

 

مندیل عبادی

حسن صباحی

 

عبدالنبی عبادی

حسین صلاحی

 

احمد بهروزیان

رضا حیدر پور

 

و ...

علی درویشی

 

 

و ...