رهبر
سایت شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
وزارت صنعت،‌معدن و تجارت
انجمن مهندسی دریایی

تلاش بندر

شرکت تعاونی کشتی سازی

01
01
01
01
لندینگ کرافت ساخت تلاش بندر
لندینگ کرافت ساخت تلاش بندر
01
123
123

تعاون

01
بازدید فرمندار از شرکت
بازدید فرمندار از شرکت

بازدید فرمندار از شرکت

01
ازآبگیری کشتی سه هزارتنی باآبخور3/60cmاین هم یک فعالیت جدید دراستان  بوشهرتنگستان بندر عامری
ازآبگیری کشتی سه هزارتنی باآبخور3/60cmاین هم یک فعالیت جدید دراستان بوشهرتنگستان بندر عامری

ازآبگیری کشتی سه هزارتنی باآبخور3/60cm

01
اقتصادمقاومتی تولید-اشتغال
اقتصادمقاومتی تولید-اشتغال

اشتراک خبرنامه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر می باشد

طراحی سایت ساناتک