رهبر
وزارت صنعت،‌معدن و تجارت
انجمن مهندسی دریایی

تلاش بندر

شرکت تعاونی کشتی سازی

01
01
آرامیت
آرامیت
01
نمای شرکت
نمای شرکت
01
یدک کش 3000
یدک کش 3000
01
01
01
لندینگ کرافت ساخت تلاش بندر
لندینگ کرافت ساخت تلاش بندر
01
123
123

تعاون

01
بازدید فرمندار از شرکت
بازدید فرمندار از شرکت

بازدید فرمندار از شرکت

01
ازآبگیری کشتی سه هزارتنی باآبخور3/60cmاین هم یک فعالیت جدید دراستان  بوشهرتنگستان بندر عامری
ازآبگیری کشتی سه هزارتنی باآبخور3/60cmاین هم یک فعالیت جدید دراستان بوشهرتنگستان بندر عامری

ازآبگیری کشتی سه هزارتنی باآبخور3/60cm

اشتراک خبرنامه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر می باشد