رهبر
انجمن مهندسی دریایی

تلاش بندر

شرکت تعاونی کشتی سازی

خوردگی شدید زنجیرهای لنگر کشتی در آب دریا [۱۳۹۶-۰۶-۲۰] [مطالب]

اشتراک خبرنامه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر می باشد